Koers 2030
 de grote verbouwing van Nederland 

samenvatting

Nederlandse boeren en vissers
Ondermijning van eigendomsrecht en de voedselvoorziening
Door Elze van Hamelen, in opdracht van Catherine Austin Fitts, Solari Report


De boeren en vissers waren de afgelopen jaren prominent in het nieuws. Om ‘de natuur te beschermen’ moeten boeren van hun land af, en vissers van hun eeuwenoude visgronden. Waar komt dat idee vandaan, dat de mens slecht is voor de natuur, en dat de natuur in reservaten beschermd dient te worden? Om die vraag te beantwoorden, ben ik de geschiedenis van de ruilverkaveling en de opkomst van industriële landbouw ingedoken. Parallel aan de literatuurstudie sprak ik boeren en vissers, om te begrijpen wat ze op zich afkrijgen, en hoe ze hun eigen situatie zien.


Het beeld dat zich aftekent na deze diepgravende studie is dat natuurbescherming al decennialang in wezen een onteigeningsbeweging is, die vanuit de VN is ingezet in 1976, en vervolgens wereldwijd haar weg heeft gevonden in nationale wetgeving. Daarnaast versterkt de tsunami van beleid een verkapte onteigeningsagenda. Het zorgt ervoor dat boeren, vissers en zelfstandige ondernemers dermate op kosten worden gejaagd, financieel en in uren, dat winstgevend ondernemen een steeds grotere uitdaging wordt. Het belemmert de vrije beroepsuitoefening, die steeds meer wordt overgenomen door bureaucraten in Den Haag en Brussel. Dit ondergraaft de middenklasse en het MKB – de ruggengraat van een vrije, innovatieve samenleving en de motor van de economie.


De boeren en de vissers zijn de spreekwoordelijke kanaries in de kolenmijn. De uitdagingen waar zij voor staan gaan ons allemaal aan. Het is hoog tijd voor de juiste discussie: de kern draait niet om stikstof en natuur, maar om voedselzekerheid, eigendomsrecht en ondernemersvrijheid.


Download samenvatting rapport Boeren en vissers.


Uw mening

Hoe ziet u de gedwongen uitkoop van boeren en vissers?

  Prima, we moeten van stikstof en overbevissing af   Alleen als het geheel vrijwillig is   Er is geen stikstofcrisis of sprake van overbevissing