Koers 2030
 de grote verbouwing van Nederland 

externe links

Het Europees Parlement en de 27 EU-lidstaten hebben een akkoord bereikt over de natuurherstelwet van voormalig Eurocommissaris Frans Timmermans. De deal die er nu ligt, is een sterk afgezwakte versie van het oorspronkelijke plan van Timmermans. Dat meldt de NOS.
Naar het artikel...


De afgelopen decennia is het klein particulier bezit steeds verder teruggedrongen ten gunste van grote investeerders en banken. Het boek 'The Great Taking' gaat over het plan van centrale bankiers om de mensheid te onderwerpen door het innemen van alle effecten, bankdeposito's en eigendom gefinancierd met schulden.
Naar het boek ...


Door de industrialisering van de landbouw en bevolkingsgroep hebben ingrepen in het landschap is het oude van schilderijen bekende Hollandse landschappen verdwenen. Een pleidooi voor oud vakmanschap voor rendabel behoud.

Naar het artikel


Jaap Majoor: De grote verbouwing van Nederland is door onze minister Hugo de Jonge geschreven. Om dit te realiseren is heel veel grond nodig. Met deze stikstofplannen kan de overheid goedkoop grond krijgen om dit plan te realiseren. Gezien de vastberadenheid van de overheid over de stikstofplannen - dat geen enkel oplossing bespreekbaar is - lijkt dit de werkelijke reden.
Naar het artikel ...


Grote delen van de Noordzee zijn voorbestemd voor immense windturbineparken en 'natuurgebied'. De vissers hebben het nakijken. Lees in het overheidsprogramma 'Programma Noordzee 2022-2027' hoe het 'oneindige' water planologisch is opgedeeld.
Naar de rijksoverheid ...


Winston Churchill zei het al in 1931 dat de toekomstige overgang naar synthetisch voedsel zo geleidelijk zou gaan dat de veranderingen zich aan het oog zouden onttrekken.
Meer in dit Solari Report ...

 

De vissers zijn in toenemende mate onderwerp van surveillance door de overheid. Alle ruimte wordt de vissers ontnomen. Naast dat de routes van de kotters al langer nauwgezet worden gevolgd, moeten camera's aan boord de vissers ook op het schip in de gaten houden.
Naar NOS-artikel ...


Er is weinig belangstelling voor de 'vrijwillige' uitkoopregeling voor boeren. Een van de belangrijkste redenen is dat de uitgekochte boeren nergens meer in de EU als boer aan de slag mogen. Ze raken hun land en hun beroep kwijt.
Meer over de beperkte belangstelling ...


De vissersvloot wordt 'gesaneerd', beter gezegd gedecimeerd. Na de boeren worden ook de vissers gedwongen hun bezit, in hun geval de vissersboot, af te staan en te laten slopen. De overheid hoopt dat men in de vissersgemeenschap "naar elkaar omkijkt". De overheid biedt behoudens 'een regeling' verder geen hulp.
Naar de rijksregeling ...