Koers 2030
 de grote verbouwing van Nederland 

ondernemersvrijheid

In interviews beschreven boeren en vissers een overvloed aan beleid die ervoor zorgt dat steeds meer onder hen bereid zijn hun beroep en roeping op te geven.


De boeren beschrijven een verstikkende en tijdrovende administratiedruk, lage marges die zij ontvangen van de supermarkten voor hun producten, steeds weer nieuwe regelgeving die hen vraagt private investeringen te doen en risico’s aan te gaan die niet in de kostprijs doorberekend kunnen worden.
“De stikstofregels waren de spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen”, legt boer Jeroen van Maanen uit. “Maar het ging niet alleen om de stikstof. De bureaucraten in Den Haag gaan steeds op zoek naar een nieuwe stok om de hond mee te slaan.
Daar komt bij dat er zoveel regelgevende en administratieve druk is, dat we ons gevoel voor verhoudingen verliezen. Alles zit vast in protocollen; er is geen vertrouwen meer in de mens. Al onze activiteiten moeten uitgebreid gedocumenteerd worden om mogelijke juridische risico's te vermijden. Dit gebeurt natuurlijk niet alleen bij boeren. Hetzelfde geldt voor leraren en verpleegkundigen. In plaats van te doen waar ze goed in zijn, besteden ze 75% van hun tijd aan het schrijven van rapporten. Zelfs mensen die echt roeping voelden, worden op deze manier hun baan uit gepest."


De omstandigheden voor het MKB zijn in Nederland inmiddels zo slecht, dat de bijdrage aan het Bruto Nationaal Product (BNP) binnen tien jaar met 30 procent is afgenomen. Dat betekent dat de meeste burgers of werkeloos zijn, of voor de overheid of een multinational werken. De achteruitgang van het MKB en de middenklasse brengt dus velen in een afhankelijke positie. Individuele vrijheid betekent ook: de vrijheid om zelfstandig te kunnen ondernemen, onafhankelijk van een loonstrookje. Juist door de vrijheid van ondernemerschap zorgt het MKB voor innovatie in de samenleving, en is daarmee de motor achter de economie.


Om de dramatische achteruitgang van het MKB te stuiten dient de ondernemersvrijheid te worden hersteld, onder andere door het schrappen van verstikkende wet- en regelgeving.


Terugbrengen van ondernemersvrijheid
• Alle beroepsgroepen die te maken hebben met verstikkende wet- en regelgeving – boeren, vissers, MKB, leraren, zorg, - krijgen de kans deel te nemen aan een survey. Hierin kunnen de deelnemers aangeven wat de meest tijd- en geldrovende zinloze regels zijn binnen hun beroep. Deze regelgeving wordt per direct geschrapt.


Meer lezen?
Zie het rapport 'Nederlandse boeren en vissers: Ondermijning van eigendomsrecht en de voedselvoorziening:
- Hoofdstuk II: Beleidstsunami Treft Boeren
- Hoofdstuk III : Beleidstsunami Treft Vissers
- Hoofdstuk X: Het Controle Netwerk, Economische Oorlogsvoering en Honger