Koers 2030
 de grote verbouwing van Nederland 

voedselzekerheid

De voedselvoorziening raakt steeds meer gecentraliseerd: in de handen van het grote internationale ‘Agribusiness’ grootbedrijf, uit de handen van familiebedrijven. Nederland kan niet in haar eigen voedselbehoeften voorziet, en de overheid ondergraaft met de vele ingezette ‘transities’ – op het gebied van energie, klimaat, huisvesting, natuur, landbouw en meer – de voedselzekerheid. De afhankelijkheid van internationale partijen in een volatiel klimaat brengt significante risico’s met zich mee.


Over het algemeen wordt aangenomen dat honger wordt veroorzaakt door de natuur, door droogte, overstromingen en andere klimaatomstandigheden. Volgens de wetenschapper Alex de Waal van de Amerikaanse Tufts universiteit is dit een misconceptie. In zijn boek ‘Mass Starvation: The History and the Future of Famine’ en in het artikel ‘The Purposes of Starvation’ legt hij uit dat de grootste hongersnoden in de Twintigste eeuw veroorzaakt werden door beleid. Hij stelt:
“Honger is een heel specifiek gevolg van hoe een samenleving gerund wordt, van hoe een overheid wordt bestuurd. […] Grote hongersnoden komen voor wanneer bepaalde partijen een groep burgers de toegang ontzegd tot de middelen om in hun levensbehoeften te kunnen voorzien”.


De grootste hongersnoden in de 20e eeuw werden veroorzaakt door de gigantische sociale maakbaarheidsprojecten, de ‘Grote Sprong Voorwaarts’ Mao in China, en de landbouwhervormingen van Stalin de voormalige Sovjet Unie. Het is tekenend dat beiden startten met het onteigenen van boeren en collectiviseren van de landbouw.


Achteruitgang van boeren en vissers in Nederland
• In juli 2023 hebben meer dan 200 boeren zich aangemeld voor uitkoop vanwege de stikstofwetgeving. – wordt -> In september 2023 hebben meer dan 500 boeren zich aangemeld voor uitkoop vanwege de stikstofwetgeving
• Bijna twee derde van de vissersboten van de platvisvisserij is in het afgelopen jaar naar de sloop gebracht - dit was een voorwaarde om de uitkoopsubsidie te ontvangen. Van de 120 viskotters die vorig jaar actief waren zijn er nu nog maar 46 boten over. Is er straks nog betaalbare verse vis verkrijgbaar?


Oplossing: Bescherm de voedselzekerheid
• Stop per direct met het slopen van vissersboten
• Bescherm en ondersteun de boeren en vissers
• Zet in op het produceren van meer voedsel, door MKB
• Méér boeren, niet minder - stimuleer het starten kleine boeren
• Organiseer een conferentie voor boeren en vissers – om henzelf oplossingen te laten aandragen. In eerste instantie zijn NGO’s, overheden, en het grootbedrijf niet aanwezig.


Meer lezen?
Zie het rapport 'Nederlandse boeren en vissers: Ondermijning van eigendomsrecht en de voedselvoorziening:
- Hoofdstuk II: Beleidstsunami Treft Boeren
- Hoofdstuk III: Beleidstsunami Treft Vissers
- Hoofdstuk IV: “Oplossingen” van de Overheid
- Hoofdstuk V: Gevolgen van de Beleidstsunami


Bronnen:

Oktober 2023 Slechts 46 platviskotters over van de 305 in 1988
https://visserij.nl/2023/10/03/slechts-46-platviskotters-over-van-de-305-in-1988/
2022

"Van de 120 actieve blijven er 40 over die op vis kunnen vissen", ziet onderzoeker Kees Taal op de afdeling Kottervisserij van Wageningen University & Research.
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/twee-derde-van-de-nederlandse-vissers-meldt-zich-aan-voor-uitkoopregeling-als-dit-doorgaat-is-dit-het-einde-van-de-sector/